Προστασία κατά την άντληση σκυροδέματος

Αυτή είναι μια βελτιωμένη αυτοματοποιημένη μετάφραση αυτού του άρθρου.

Σκυρόδεμα άντλησης είναι μια τεχνική που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως τον έλεγχο της ταχύτητας και την ποσότητα του σκυροδέματος που χύνεται. Αλλά εκτός από αυτό, υπάρχουν και κάποια προληπτικά μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν κατά την άντληση σκυροδέματος.

Ένα από τα πιο συμβαίνουν κινδύνους είναι όταν ο αέρας παγιδεύεται μέσα στο σωλήνα και ο εργαζόμενος πρέπει να εκτελέσει ένα χτύπημα σωλήνα.

Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κινδύνους ο σωλήνας έχει ένα προειδοποιητικό σημάδι που λέει τους εργαζόμενους υπάρχει κάτι λάθος. Αν το σκυρόδεμα σταματήσει να ρέει όπως θα έπρεπε οι πιθανότητες του σωλήνα μαστίγωμα αύξηση.

Για να επιλύσετε αυτήν την κατάσταση, οι εργαζόμενοι καλούνται να διατηρήσει μια ασφαλή απόσταση από το σωλήνα έως ότου ο αέρας αφαιρείται για να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητες καταστάσεις. Όταν έχει αφαιρεθεί ο αέρας, υπάρχει μια πιθανότητα ότι καταλοίπων θα αποβληθεί από το άκρο του σωλήνα έτσι ώστε οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατήσει απόσταση από αυτό το πάρα πολύ.

Για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει παγιδευμένος αέρας στο σωλήνα από την αρχή, υπάρχουν μερικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Κατ ‘αρχάς, να κρατούν πάντα το σκυρόδεμα που ρέει συνεχώς από το σύστημα διανομής. Η απόσταση ασφαλείας για τους εργαζόμενους μέχρι να αφαιρεθεί ο αέρας είναι περίπου 10 πόδια.

Μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι είστε προστατευμένοι κατά την άντληση σκυροδέματος, εάν λάβει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Μη παίρνοντας στα σοβαρά αυτά τα πράγματα θα σας αναγκάσει να τραυματιστεί στα σίγουρα.

έκχυση του σκυροδέματος, λάστιχο, μάνικα μαστίγωμα, σκυρόδεμα, σκυρόδεμα άντλησης, σκυρόδεμα κίνδυνο σωλήνα, τα μέτρα ασφαλείας, την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, την ασφάλεια των κατασκευών, τις προφυλάξεις ασφαλείας